органи на УПРАВЛЕНИЕ 
на СДРУЖЕНИЕТО 

Арх. Илиян Павлов Николов 
Зам. Председател на УС

Възпитаник на: УАСГ, специалност архитектура.
Член на: Съюз на архитектите в България и негов зам. председател, Камара на архитектите в България. Професионални интереси: Градоустройство, авторско право. 


Имейл: iliyan.nikolov@avsk.bg

Арх. Петкана Георгиева Бакалова
Член на УС

Възпитаничка на: УАСГ, специалност архитектура и центъра за висши науки „Шайо“, Франция. 
Член на: Камара на архитектит​е в България и неин бивш зам. председател. 
Професионални интереси: Опазване на недвижимото културно наследство.

Имейл: petkana.bakalova@avsk.bg

Адв. Силвия Василева Пеева – Русанова 
Член на УС

Възпитаничка на: Софийски Университет, специалност право. 
Член на
: Софийска адвокатска колегия. 
Професионални интереси: Административно право, право на ЕС.

Имейл: sylvie.russanova@avsk.bg

Арх. Станимир Христов Савов 
Член на УС

Възпитаник на: УАСГ, специалност архитектура. 
Член на: Камара на архитектите в България. 
Професионални интереси:
Опазване на културното наследство и неговото хармонично интегриране в контекста на жизнената среда.
 

Имейл: stanimir.savov@avsk.bg