АВСК

Новини

АВСК

АВСК: КОНТРОЛЪТ НА САНИРАНЕТО Е ФОРМАЛЕН, НЕОБХОДИМИ СА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ И ДИГИТАЛЕН ДНЕВНИК НА СТРОЕЖА

Днес, 22.11.2023 г., в Дома на архитекта в София се проведе кръгла маса на тема „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България, организирана отСдружение „Алианс за висока строителна култура” (АВСК). Форумът инициира професионален дебат с експерти за възможностите за подобряване на модела, изпълнението и контрола на втория етап на програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в страната. На събитието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, ДНСК, Областната управа в София, Изпълнителната агенция “Одит на средствата от Европейския съюз“, както и неправителствени, професионални, браншови и бизнес организации. За повече детайли относно проведената кръгла маса може да се запознаете от   тук.

АВСК ще консултира безвъзмездно собствениците на сгради санирани по първия и кандидатстващи по втория етап на програмата.   

Видеозапис на кръглaта маса
Публикации в Българските медии:

Партньори

АВСК

Нашите партньори са важна част от нашия  успех.