АВСК подпомага с експертни съвети собствениците, чиито сгради се санират по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Какво трябва непременно да знаете, ако предстои сградата Ви да бъде санирана?